2018-05-07 | 12:31:00

Är avkriminalisering rätt väg att gå?

Okej vänner, nu måste vi prata lite allvar mellan varven. Det är nämligen så att vi måste prata om cannabis. Igen. Ni som följt min blogg vet redan var jag står i frågan, men nu har den här diskussionen bubblat upp till ytan igen. 
 
  
Under sin senaste kongress röstade Svensk Ungdom nämligen för en motion om att avkriminalisera cannabisanvändning i Finland – det vill säga att bruk och innehav av cannabis inte längre skulle vara olagligt – eftersom det enligt Svensk Ungdom skulle gynna vården av missbrukare. Svensk Ungdom är ett politiskt ungdomsförbund för det finländska partiet Svenska Folkpartiet, och SU och jag brukar ofta ha samma åsikt i många viktiga frågor. Den här gången har vi dock inte det. 
 
Vi måste helt klart sluta skuldbelägga och svartmåla människor, men att avkriminalisera cannabisanvändningen är inte rätt väg att gå, om ni frågar mig. Jag tror att vi kan stödja missbrukarna till att få den vård de behöver och hjälpa användarna att sluta även utan att avkriminalisera. I nuläget har både sjukvården och hälsovården tystnadsplikt, vilket innebär att även droganvändare kan söka vård utan att riskera anmälning och prick i registret.
 
Det är ett faktum att den psykiska ohälsan har ökat i samhället, framför allt bland unga vuxna, och jag tror att det snarare är den saken vi borde ta fasta på för att i förlängningen kunna förebygga droganvändningen. Vi borde erbjuda större stöd och hjälp redan i unga år för att stärka ungas självkänsla och hjälpa dem hitta rätt väg i livet. Vi stjälper mer än vi hjälper genom att avkriminalisera cannabisanvändning. 
 
Faktum är att oberoende om cannabisanvändningen är olaglig eller inte så är effekterna av användningen desamma. Cannabis påverkar hjärnans funktion (framför allt hos en ung person, eftersom hjärnan inte är färdigt utvecklad före man är 25) ifråga om till exempel försämrat korttidsminne och försämrad inlärningsförmåga. En avkriminalisering signalerar att det är ofarligt att använda cannabis, och när något är lagligt är det förstås fler som vågar testa. Är det faktiskt dit vi vill komma? Visst, målet med avkriminaliseringen skulle vara att kunna erbjuda fler människor vård istället för straff, att sänka tröskeln för att söka hjälp, men det skulle också innebära att mängden människor som testar − och kanske fastnar − också blir större. Det ger fel budskap, helt enkelt. 
 
Vi har redan alkohol. Finland behöver inte fler droger som är lagliga att använda. 
Hur tänker ni andra i den här frågan? Jag tror att det är viktigt
att vi diskuterar, och inte bara avfärdar varandras åsikter som dumma. 

Finheter
Cecilia

Helt av samma åsikt 🙋🏼

2018-05-07 | 12:51:23 | http://nouw.com/ceciliaback
Cecilia

Som dig alltså😂

2018-05-07 | 12:53:55 | http://nouw.com/ceciliaback
Jasmine - Mitt gröna samhälle

Jag har varje dag följt med Yles "Tala om knarket". Läst artiklarna och tagit del av berättelserna. Det jag konstaterat är att mycket av de problem som har att göra med drogerna ofta kommit från att någon olagligt sålt något som cannabis och samtidigt också sålt en massa tyngre droger. Och på så sättet har det blivit så lätt för ungdomar att fastna fast i en massa tyngre droger.

Så jag tror att en avkriminalisering skulle kunna minska på den här svarta gatuhandeln och samtidigt sluta sätta människor i skam om de hamnat ut för att ha testat cannabis eller använder det sporadiskt.

Jag tycker inte att det är rätt väg att gå att börja avkriminalisera en massa droger, men samtidigt tycker jag det är en ännu värre väg att gå att ha det som nu och kanske göra straffen ännu hårdare.

Vi måste ändå satsa mera på psykisk ohälsa i alla fall, men jag tror att en avkriminalisering kan hjälpa mer än att stjälpa.

Ida

Helt av samma åsikt Maria! Tycker inte en avkriminalisering är rätt lösning på problemet alls. Känns mera som en signal att det skulle vara ok att röka på än att det skulle hjälpa människor.

Till Jasmine här ovan så håller jag med om att langarna är ett problem men jag tror inte de skulle försvinna om man skulle avkriminalisera cannabis. Avkriminaliseringen skulle fortfarande betyda att det skulle vara olagligt att köpa, sälja och odla (om jag förstått rätt) så langarna skulle fortfarande finnas kvar. Och även om det skulle vara helt lagligt att köpa cannabis för de som har åldern inne skulle ju unga behäva anlita langare precis som de idag gör med alkohol i många fall. Så problemet med langare är tyvärr ett problem som fortfarande skulle finnas kvar även vid en avkriminalisering, och till och med vid en legalisering.

2018-05-09 | 06:24:14
ellenlundis

Väldigt intressant inlägg, Maria :) ❤

2018-05-13 | 23:01:19 | http://finlandsgullet.wordpress.com/
Kommentera:
Kom ihåg mig?