2016-12-14 | 23:42:00

Öppet brev till presidenten

 
Ärade president Niinistö,
 
Jag ska hålla mig kort. Orsaken till att jag skriver till Er ikväll är att jag, likt så många andra finländare som har svenska som modersmål, vill vädja till Er att inte stadfästa det lagförslag gällande jourreformen som regeringen har röstat igenom. Lagförslaget strider mot Finlands grundlag.

Det är av yttersta vikt att också vi som är svenskspråkiga i Finland ska få vård på vårt eget modersmål, precis så som våra finskspråkiga grannar och vänner får. Jag har alltid trott att finskspråkiga och svenskspråkiga är lika värdiga medborgare i Republiken Finland, men det här lagförslaget har fått mig att ifrågasätta om det faktiskt är så. Är vi finlandssvenskar inte värdiga de grundläggande rättigheterna? Är vi helt enkelt andra klassens medborgare?

Jag hoppas och tror att Ni som president respekterar grundlagen och språklagen också i de fall där regeringen inte gör det. Låt oss få känna trygghet i att få vård på vårt eget modersmål.

Det är inte varje kväll man sätter sig ner och författar ett brev till presidenten (presidentti@tpk.fi), men ibland tvingar omständigheterna en att göra det. Finlands regering har bestämt att det bara ska finnas tolv sjukhus med fulljour i Finland, och tvåspråkiga Vasa centralsjukhus hör inte till de tolv. Det innebär att vi här i svenskspråkiga Österbotten ska åka till finskspråkiga Seinäjoki för att få vård. Hur man som patient eller anhörig ska kunna kommunicera på ett språk som inte är ens modersmål när man behöver akut specialsjukvård övergår mitt förstånd. 

Finheter
Ida-Marie Jungell

Kort, tydligt, klart. Bra skrivet!

2016-12-15 | 00:04:31 | http://idajungell.com/
Emmelie

Bra! Har också skrivit.

2016-12-15 | 12:43:11 | http://emme.ax/blogg
Kommentera:
Kom ihåg mig?